Catalyzator 2018

Catalyzator 2018

Nummer hundreogåttiåtte . . .

Juli 2018Posted by Catalyzator Sat, July 07, 2018 07:56:42

Solskinn og blåseblåst i 18 graders temperatur utenfor vindusglugga ved våknoppkaffetid i dag.

Bøndene klager over tørken og matmangel til dyra men hvordan står det egentlig til der ute i bondelandskapet ?

Gamle beitemarker og slåtteenger blir ikke høstet fordi bøndene spesialiserer seg. En bonde som driver med korn høster ikke lenger sine forfedres hundrede mål med beitegras og en bonde som driver med ku har gjort om åkrene rundt gårdstunet til beiter for dyra fordi det er mer effektivt enn å la de gå på skogsbeitet og å frakte de til setersbeitene som heller ikke blir høstet , det er da alt for tungvint.


Bare her hos min nabobondenabo står kanskje rundt femti mål uhøstet beitemark på rot å råttner for ørtende året, landskapet gror igjen og en tørkesommer som vi har i år gir matproblemer for dyra på båsene landet rundt men effektive landbruksarealer er vi flinke på . . . N O T !
BILDE: Uslått slåttemark / engbeite !


GarasjeBeboeren kan for øvrig melde at det kom et etterlengtet vakkert regn i natt som fylte opp både fuglebad og taknedløpstønner med frisk deilig naturvann fra himmelen.


BILDE: TakVann i romslig murerbøttetønne (ca 70 liter)
BILDE: Drøyt 3 mm i vannmåleren på nordsiden av Hageskogsparken :)  • Comments(0)//vlogg2018.catalyzator.net/#post188