Catalyzator 2010

Catalyzator 2010

Catalyzator og samfunnspolitikk ...

November 2010Posted by Catalyzator Sun, November 21, 2010 14:50:04

21. November ...
Catalyzator tenker samfunnspolitiske tanker ...

smiley

Hva skjer når din kropps deffekter etterhvert fratar deg nesten all mulighet for å gjøre de daglige huslige nødvendigheter ? du kan ikke lenger prioritere en minste liten utskeielse til fordel for egne ønsker om gjøremål og du tilåmed må innskrenke kraftig på nødvendige hverdagssyssler fordi kroppen rett å slett ikke fungerer og dette igjen forårsaker ennå dårligere funksjon fordi kroppens deffekter har krav som du ikke har tjangs til å tilfredstille...

Når sist gjorde du noe du hadde lyst til rett å slett bare fordi du ønsket det ? og hvor mange av dine gjøremål utfører du fordi du må det og hvor mange av disse later du som er gjøremål du faktisk ønsker å gjøre for i det hele tatt å klare å mobilisere krefter nok til å utføre de ? vi har alltid et valg... men når valgets kvaler viser deg at de kun består av "det uønskede" kontra "det andre uønskede" så kan den psykiske selvsuggesjonen bli din beste (eneste?) venn og din selvsuggesjonschybert kan til slutt være den beste samboeren du noen gang har hatt fordi trofastheten stadig støttes av din økende mangel på funksjon og tilpassning...

Inspirert av en blogger som skrev om DEPRIMERENDE TIDSBRUK

-----------------------------------------------------------------------------------

Hvor mye energi bruker en kropp når den sitter/ligger å ser på en dataskjærm og leser nyheter på nettet samt legger igjen en og annen kommentar hos ukjente bloggere og kanske skriver litt i sin egen internettdagbok i tillegg ? og hvor lett er det faktisk å dømme andres gjøremål i forhold til sin egen måte å utøve en lignende handling på når en surfer rundt på nettet mens en sitter på jobben å leser diverse utalelser og dagbøker... akkurat denne seksjonen har jeg igrunn ikke krefter til å utdype (prioriteringer er nøkkelord her) og jeg tror dessuten at den utdyper seg selv på utmerket vis i sin egen selvmotsigelse og tannhjulshakkete vis... men jeg kan kommentere den slik: syk, deffekt, ufør og derav stående utenfor samfunnets knirkefrie systemfunksjon sitter du og titter inn gjennom ei herdet ugjennomtrengelig glassrute...

Med tanke på min egen bruk av internett ble det en påminnelse til ettertanke når jeg leste den samme bloggeren som skrev om OVERVÅKNING AV INTERNETTRAFIKK

-----------------------------------------------------------------------------------

Hva vil det si å være syk/deffekt ? finnes det en målestokk for hvordan mennesket skal fungere eller er det kun et spørsmål om å overleve på dyrs vis ? hvilket system har vi egentlig lagt til grunn for å måle et menneskes disfunksjon kontra dette og hvorfor lar vi dette systemets funksjonskrav bidra til å sykeligjøre oss i stadig større grad enn nødvendig...

Jeg vil ta et enkelt eksempel: Briller !
Ung eller gammel, ved et visst punkt i livet møter svært mange av oss behovet for en brille. Hvis briller ikke fantes så ville kravet om å se godt gjøre oss uføre i det øyeblikket vårt syn ble svekket og systemets krav til funksjon ville da kategorisere oss som unyttige/ubrukelige. Takket være en systematisk prosess verden over så vinner vi hovedsakelig tre ting: vi unngår å bli uføre og sosialt tilsidesatte på grunn av dårlig syn, vi øker den personlige økonomien på bakgrunn av arbeidsplasser for å produsere briller samt det kanske viktigste vi styrker statlig økonomiflyt og inntekter på grunn av alle kostnader knyttet til brilleproduksjon og arbeidet med produksjonen og leveringer ut til folket og denne statlige økonomiflyten bidrar til at denne "uførheten" blir annsett som ikke uføregjørende og samtidig gir en possitiv effekt av de menneskelige behov og sosiale tilpassninger.

I bunn og grunn kan vi på bakgrunn av dette kategorisere brilleproduksjon som en vernet bedrift fordi den egentlige funksjonen er å unngå at dårlig syn gjør folket ubrukelig i samfunnets system. Og som alt annet vi lider av så er det jo kun spørsmål om hvordan en argumenterer og hvilke tilrettelegginger en (samfunnet og staten) er villige til å gjøre for å fungere i praksis og at staten faktisk tjener sitt økonomiske flyt på en slik tilrettelegging er nok av avgjørende betydning.

Tankene kom som en litt treg reaksjon på en annen bloggers innlegg om LANGVARIG ELLER KRONISK

----------------------------------------------------------------------

Det er nå søndag eftermiddag og Catalyzator har sagt sitt for idag, men imorgen er det ennå et uskrevet ark ....

------------------------------------

TILLEGG: Anbefaler også å lese denne: http://karavanseraiet.no/?p=1487

------------------------------------

  • Comments(5)

Posted by Catalyzator Wed, November 24, 2010 12:06:42

HeiHei Frk_Meg smiley
Ja nå er det hylehufsentblåsekaldt ute så jeg, og firbeintingene, holder oss inne i varmen. Godt at både Skatten og Katten har deg til å passe på bekvemmeligheter hehehe GOD KLEM til dere :)

Posted by Frk_Meg Wed, November 24, 2010 10:32:46

Hei Cata. Tenkte på deg og måtte sjekke innom hvordan du hadde det.

Her har det falt hvite ''dingser'' fra himmelen i morges.........brr..KALDT!

katten har fått eget hus under trappen men liker seg like godt i sengen min som Skatten:)

Tenker på deg klemmer:)

Posted by Ragnhild Mon, November 22, 2010 21:41:33

Tok kanskje litt av, men noen ganger får man lov til å ta av... http://karavanseraiet.no/?p=1487

Posted by Catalyzator Mon, November 22, 2010 19:06:57

Hei Ragnhild smiley
Ja du sier noe... Kanske NAV egentlig trenger å merke dette på "kroppen" selv og det nettopp er i manko på erfaring om uførhet og sykdom at de behandler folk så dårlig som de gjør ? Vi får håpe fremtiden bringer et bedre NAV på beina for brukerne :)

Posted by Ragnhild Mon, November 22, 2010 13:38:08

Trege reaksjoner er da helt greit. Særlig når tregheten fører til gjennomtenkte tanker som er godt uttrykt. Briller er det vel ikke mange som tenker på som et nødvendig hjelpemiddel for å unngå nedsatt arbeidsevne/uførhet. Men det er jo slik, og produksjon av briller, tilpassning osv tilfører samfunnet verdier som du sier. Skulle mangel på briller/andre synshjelpemidler føre til at store deler av arbeidstokken ble arbeidsudyktige fra rundt fyllte femti da ville det vært helt andre tilstander i kongeriket. Og vi ville nok også hatt et annet syn på hva uførhet er. Og vi hadde kanskje hatt et NAV som faktisk var et nav og ikke en kjepp i hjulet.